Top 20 cool notepad Tricks , Hack & Commands for Virus Notepad ek simplest text editor hai jo hare ek windows  ke  andar hota hai jisko Microsoft provide karta hai. Hume koi Quick notes ready karni ho tab bhi hum notepad...